Historia parafii 2011-2021

Pierwsze miesiące tegoż roku były przygotowaniem do godnego przeżycia beatyfikacji Jana Pawła II. Modliliśmy się o dobre przeżycie tej uroczystości. Teksty papieskie i przewijały się przez tegoroczne rekolekcje, kazania pasyjne, rozważania podczas Drogi Krzyżowej. Panie bibliotekarki urządziły w bibliotece parafialnej wystawę o Janie Pawle II. Bezpośrednim przygotowaniem do beatyfikacji było wieczorne czuwanie modlitewne poprowadzone przez siostry Pallotynki.

Grupa naszych parafian pojechała na beatyfikację do Rzymu dołączając do pielgrzymki Archidiecezjalnej lub do wyjazdów organizowanych przez inne parafie albo indywidualnie. Większość łączyła się duchowo poprzez transmisję telewizyjną. Pierwsze majowe nabożeństwo odbyło się przy Papieskim Obelisku na cmentarzu.

Ksiądz Proboszcz Tomasz Morasz pomyślał nad zmianą miejsca i trasy procesji Bożego Ciała.  W tym roku uroczystość odbyła się na Osiedlu Lotników Wielkopolskich. Msza św. przy ołtarzu polowym na placu zabaw przy ul. Meissnera. Ołtarz mszalny był zadaszony namiotem na wypadek deszczu. Procesja do czterech ołtarzy przeszła ulicami Osiedla. Ludzie też dopisali frekwencją.

Pierwsze dni letnich wakacji to dla ministrantów i scholii to tygodniowy pobyt w górach koło Zakopanego.

Pojechaliśmy na Diecezjalne Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II. Nasi parafianie udali się osobnym autokarem na kilkudniową pielgrzymkę w dniach od 9 do 12 września, nawiedzając po drodze miejsca związane z osobą Błogosławionego.

Ważna data dla naszej parafii - 30 października 2011 r. - jubileusz 100 rocznicy urodzin dr Wandy Błeńskiej, naszej parafianki. Pod koniec Mszy św. życzenia w imieniu duszpasterzy i parafii złożył Ksiądz Proboszcz. Wpierw przeczytał gratulacje Księdza Arcybiskupa i własne, a także wyraził je swoimi słowami wręczając ogromną laurkę, kosz ze setką róż i duży tort z dekoracją „setki”.  Oczywiście przy Księdzu Proboszczu stanęli wszyscy kapłani. Jubilatka wyraziła swoje podziękowanie, mówiąc ze znaną sobie skromnością, że nie zasługuje na takie wyróżnienie. Oczywiście, życzeniom nie było końca.

Nie notujemy w tej relacji tych wydarzeń, które co roku się powtarzają i mają miejsce w każdej albo w wielu parafiach, chyba, że miały u nas specyficzny charakter. Z tych systematycznie powtarzających się warto zauważyć niektóre.

Co roku Ksiądz Proboszcz Tomasz Morasz osobiście prowadzi kilkudniową pielgrzymkę (przeważnie we wrześniu) w różne rejony kraju. W 2012 roku była to pielgrzymka szlakiem świadków wiary do Warszawy i okolic. Ksiądz wikariusz co roku organizuje kilkudniowy wyjazd wakacyjny z młodzieżą w okolice Zakopanego. Zawsze też Lednica. Mają również miejsce jednodniówki dla dzieci z siostrą i panią katechetką; a dla ministrantów i lektorów z księdzem (również rowerowe). Kilka razy w roku uczestniczyć można w kilkugodzinnej wyprawie do różnych sanktuariów w naszym mieście. Powtarzają się też półkolonie dla dzieci podczas ferii zimowych. Corocznie neopreziter, który jako diakon w danym okresie odbywał u nas praktykę duszpasterską odprawia tzw. sekundycje. Kilka razy w roku odbywają się koncerty różnych chórów, przeważnie koncerty kolęd. Na każdy okres roku liturgicznego i duszpasterskiego odpowiednia dekoracja.

Tradycyjna Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 4.00, która od 2000 roku odbywa się nad Rusałką, w bieżącym roku miała miejsce po raz drugi na forcie VII i zapowiada się, że tak będzie częściej. Co roku przeżywamy też wigilię dla osób samotnych i jasełka wystawione przez dzieci naszej szkoły podstawowej.

Od września 2012 mamy dwóch kapelanów szpitali: ks. Sławomira Pawlickiego dla Kliniki Pediatrii i Psychiatrii i ks. Marka Celkę dla Kliniki przy ul. Szamarzewskiego. Dotychczas jeden kapelan obsługiwał wszystkie trzy szpitale.

Dwa razy każdego roku odbywają się na naszym cmentarzu uroczystości patriotyczno – religijne. Pierwsza (w sobotę po 1 września) z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej organizowana przez Radę Osiedla Ogrody w kwaterze żołnierzy września, druga w święto Niepodległości 11 listopada organizowana przez Radę Osiedla Jeżyce przy pomniku Najsw. Serca Pana Jezusa. Przed tą uroczystością u nas Msza św. w intencji Ojczyzny i rogale świętomarcińskie dla seniorów na spotkaniu połączonym ze śpiewami patriotycznymi.

W 2013 roku wszystko odbywało się pod znakiem Roku Wiary: wpierw kolędowy folder, potem wystawa „Ziemia Święta po raz drugi” (cały kościół obstawiony planszami); film: „Ja jestem”; tematyka rekolekcji szkolnych i parafialnych oraz homilii, czy artykułów w „Dobrej Nowinie”.

Razem z całym Kościołem przeżywaliśmy rezygnację z urzędu Benedykta XVI i wybór papieża Franciszka, a w Archidiecezji nominację biskupa pomocniczego ks. Damiana Bryla.

Wystawa w bibliotece o Kresach Wschodnich i druga z okazji 30-lecia pobytu Jana Pawła II w Poznaniu.

W grudniu 2013 została powołana nowa Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Rok 2014 to przede wszystkim przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II. Z tygodnia na tydzień zapraszaliśmy parafian na różnego rodzaju nabożeństwa, adoracje, koncerty, filmy o Janie Pawle II i prezentacje. W każdą niedzielę w kościele przed Mszami św. papieska prezentacja multimedialna. W każdą niedzielę nowenna do Miłosierdzia Bożego. w ostatnim tygodniu przed kanonizacją codziennie po wieczornej Mszy św. adoracja, a we wigilię kanonizacji adoracja do północy. Filmy o papieżu  co drugi tydzień w środy o godz. 16.00 w sali domu parafialnego. Dekoracja w kościele: księga, do której można było wpisywać prośby i podziękowania za wstawiennictwem bł. Jana Pawła i zabierać złote myśli do własnej refleksji. Koncert naszego Chóru i Kwintetu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych Kraju. Rekolekcje wielkopostne, rozważania stacji Drogi Krzyżowej z Janem Pawłem II. W bibliotece wystawa: „Szli święci przez Polskę”. Na rozpoczęcie przygotowań i na zakończenie były obecne w naszym kościele relikwie bł. Jana Pawła. Także po kanonizacji przez wiele tygodni wpisywano myśli do Księgi Pamiątkowej.

27 listopada 2014 zmarła nasza ukochana parafianka, długoletnia misjonarka w Ugandzie doktor Wanda Błeńska. Parafianie byli bardzo do niej przywiązani. Od 1994 roku mieszkała przy ul. Miłej, przez wiele lat przychodziła prawie codziennie do naszego kościoła na Mszę św., tutaj się spowiadała i modliła. Ostatnie trzy lata docierała więcej do kościoła Dominikanów, oczywiście już pod opieką krewnej, czy opiekunek. W ostatnich miesiącach nasz kapłan odwiedzał ją w domu z Komunią świętą. 30 października Ksiądz Proboszcz odprawił w mieszkaniu chorej Wandy Mszę świętą w Jej intencji z racji przypadających w tym dniu 103 urodzin. Żegnaliśmy ją 3 grudnia. Uroczystość odbywała się wpierw w Archikatedrze, a potem w naszej świątyni i na naszym cmentarzu. Katedra szczelnie wypełniona. Mszy św. przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, a koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym pięciu biskupów. Reprezentowane były też środowiska lekarskie, misyjne, misjologiczne, Uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, poznańskich uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Medycznego. W homilii Arcybiskup warszawsko - praski Henryk Hozer (też kiedyś lekarz i misjonarz) powiedział „Odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku, tę, którą nazwano Matką Trędowatych, patronkę laikatu misyjnego, tę która jest żywym świadkiem minionego stulecia”.

Druga część uroczystości odbyła się w naszym kościele. Wszystkie przemówienia miały miejsce w świątyni. Wysłuchaliśmy słowa bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, także delegata Uniwersytetu Medycznego, przedstawicieli Koła Misjologicznego Archidiecezji Poznańskiej. Głosu udzielono także innym osobom.

Na miejsce spoczynku rodzina zmarłej wybrała teren przy kaplicy cmentarnej, chociaż Ksiądz Proboszcz proponował główną aleję. Liturgię przy grobie odprawił Ksiądz Arcybiskup Metropolita.

13 – 21 grudnia 2014 zawitały do naszej parafii symbole Światowych Dni Młodzieży:Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

20 marca 2015 r.  pogrzeb śp. ks. Prałata Włodzimierza Okoniewskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. Najśw. Serca Jezusa i św. Floriana, związanego z naszą parafią od samego początku - można powiedzieć - od jej narodzin.  Mianowicie nasza wspólnota była wyodrębniona z parafii jeżyckiej. Potem cieszył się rozwojem naszej parafii, uczestniczył w uroczystościach – wpierw jako proboszcz jeżycki, a potem jako senior. Zmarł 15 marca 2015 r. jako najstarszy kapłan naszej archidiecezji, w 94 roku życia i 70. roku kapłaństwa. Jego bogaty życiorys przedstawił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki na początki Mszy św. pogrzebowej, której przewodniczył w kościele na Jeżycach. Koncelebrowało około stu kapłanów. Odczytano również list kondolencyjny od ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego, który był Jego wychowankiem w Niższym Seminarium Duchownym.

Natomiast w homilii ks. dr Rafał Pajszczyk ukazał duchową i duszpasterską sylwetkę zmarłego kapłana.

Pogrzeb odbył się na naszym cmentarzu w kwaterze proboszczów.

Uroczystościom na cmentarzu przewodniczył Metropolita Poznański. Słowo pożegnania w imieniu parafii wyraziła delegatka świecka, a potem przedstawiciel rodziny; w końcu obecny Proboszcz ks. Prałat Roman Kubicki.

W dniach 21-25 marca 2015 roku odbyły się rekolekcje wielkopostne, które przebiegały w temacie roku duszpasterskiego "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Głosił je ks. prof. Adam Kalbarczyk wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak co roku w Wielki pIątek o godz. 4:00 odbyła się Droga Krzyżowa ma Forcie VII. Klimat Fortu VII tak na serio ukazywał na problem odwagi. Przecież właśnie tutaj tylu ludzi oddało swoje życie.

Tego roku, 17 kwietnia 2015 r., w Tygodniu miłosierdzia był dzień chorych w naszej parafii. Do sakramentu namaszczenia chorych uczestnicy przystępowali podobnie jak do Komunii Św.

27 kwietnia 2015 r. Biskup Damian Brył udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas III gimnazjum naszej parafii.

25 kwietnia 2015 roku odbył się Odpust Parafialny, któremu przewodniczył ks. Franciszek Sikora proboszcz parafii w Bninie, kiedyś wikariusz w naszej w spólnocie i kapelan szpitala dziecięcego.

4 czerwca 2015 r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość odbywała się w mało dostępnej dla takiej sytuacji części parafii w kwaterze między ul. Nałkowskiej a Św. Wawrzyńca i Niestachowskiej. Na końcu ul. Nałkowskiej ustawiono ołtarz polowy przy kawiarnią Elite - Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów naszej parafii przewodniczył ks. Dominik Dutkiewicz w 5 rocznicę swoich święceń kapłańskich.

27 czerwca  - 4 lipca 2015 r. - Wakacje z Bogiem, pielgrzymka śladami Jana Pawła II.

16 - 20 września 2015 r. wycieczko pielgrzymka w Bieszczady (Sandomierz, Komańcza, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, Sanktuarium Matki Bożej w Ustrzykach Dolnych, Kalwaria Pacławska, Wadowice, Kraków, Łagiewniki).

19 października 2015 r. Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego - poświęcenie na naszym cmentarzu miejsca (jakby nagrobka) dziecka utraconego.

27 listopada 2015 r. I rocznica śmierci Pani dr Wandy Błeńskiej. Rozpoczęło się wszystko filmem dokumentalnym "Ikona życia Misyjnego". Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Szymon Stułkowski dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Poznańskiej.

29 listopada 2015 r. w I Niedzielę Adwentu - rozpoczęcie roku jubileuszowego 1050 lecia Chrztu Polski. Obok chrzcielnicy zapaliliśmy świecę jubileuszową, której płomień będzie poświęcał cały rok.

8 grudnia 2015 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia otwarcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Poświęcenia odnowionego wnętrza kaplicy - odtąd jako kaplica Miłosierdzia Bożego. Adwentowe mini rekolekcje na sobotnich roratach poprowadził ks. Krzysztof Skowroński, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, a nasz wikariusz z lat 90.

Styczeń 2016 r. płynął w klimacie koncertw kolędowych (chór parafialny św. Cecylii ze Smochowic, kwintet instrumentów dęty "Grandioso" Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, Chór folklorystyczny Wielkopolanie, Jasełka w wykonaniu dzieci naszej parafii).

3 lutego 2016 r. pielgrzymka do Łagiewnik, uczestnictwo w podniosłym przekazaniu Parafii Chrystusa DObrego Pasterza w Poznaniu relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej.

8 lutego 2016 r. wizytacja Parafii przez ks. Biskupa Damiana Bryla, o godz. 10:00 ks. Biskup przewodniczył Mszy św. wizytacyjnej koncelebrowanej przez wszystkich kapłanów posługujących u Dobrego Pasterza połączonej z otwarciem kaplicy całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pod koniec Mszy św. Biskup Damian odczytał dwa dekrety: pierwszy o ustanowieniu przez ks. Arcybiskupa Kaplicy Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu. Drugi o nadaniu tej kaplicy tytułu Bramy Miłosierdzia na Rok Jubileuszowy z możliwością uzyskania w niej odpustu zupełnego.

Wielki Post: rekolekcje szkolne i parafialne (ks. Janusz Nawrot Wt UAM) związał je z tematem dekalogu.

Jak co roku Droga Krzyżowa w WIelki Piątek na Forcie VII.

14-16 kwietnia 2016 r. Jubileuszowe Uroczystości 1050 chrztu Mieszka I. Świętowaliśmy z całym Poznaniem i całą Ojczyzną. bardzo wielu naszych parafian brało udział w czuwaniu modlitewnym w Poznańskie Farze, w procesji z Fary do Katedry z Kopią cudownej Ikony Jasnogórskiej i głównych uroczystościach na stadionie miejskim w Poznaniu.

Odpust parafialny 17 kwietnia 2016 r., sumie odpustowej przewodniczył tegoroczny rekolekcjonista wielkopostny, ks. prof. Janusz Nawrot.

18 maja 2016 r. złoty jubileusz w Katedrze ks. kań. Zbigniewa Sujkowskiego, atomista w naszej parafii 29 maja 2016 r. ma Mszy św. o godz. 12:30, kazanie wygłosił. ks. prof. Paweł Wygralak Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Przedtem 21 maja 2016 r. święcenia kapłańskie przyjął syn naszej parafii diakon Mateusz Filipowski, który odprawił Msze św. prymicyjną w naszej parafii w dniu 6 czerwca 2016.

19 maja 2016 r. święcenia kapłańskie przyjął diakon Dawid Bendowski, który odbywał praktykę duszpasterska w naszej parafii. Natomiast w przeddzień Bożego Ciała odprawił sekundycję w naszej parafii, która rozpoczęła się przy bocznym ołtarzu od poświęcenia nowego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jest darem neoprezbitera dla naszej parafii. Ks. Dawid otrzyma obraz od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek po zamknięciu ich placówki w Strzelnie.

Po wszystkich parafialnych uroczystościach na zakończenie roku duszpasterskiego udaliśmy się z popołudniowa pielgrzymką do sanktuarium św. Faustyny w Domu Sióstr Miłosierdzia w Kiekrzu. 

25 czerwca - 4 lipca 2016. wakacje z Panem Bogiem dla dzieci naszej parafii śladami Bożego Miłosierdzia. 

16 - 18 września 2016 r. parafialna pielgrzymka na Kaszuby.

12 listopada 2016 r. zakończenie Roku Miłosierdzia związanego z naszą Świątynią. 

Wielkim pragnieniem ks. Proboszcza było upamiętnienie tegorocznych wydarzeń: Roku Miłosierdzia, 1050. rocznicy Chrztu Polski, ustanowienia Kaplicy Całodziennej Adoracji i rocznicę istnienia parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu. Spełnieniem tego pragnienia stała się pamiątkowa tablica, którą ks. Proboszcz poświęcił 20 listopada 20216 r. o godz. 15:00.

Grudzień 2016 r. - Adwent, mini rekolekcje w soboty na roratach o godz. 6:00 prowadzili miejscowi duszpasterze: proboszcz, wikariusz i diakon.

Jak zwykle w styczniu 2017 r. koncerty kolęd kwintet Gaudioso, Zespół pieśni tańca Lusowiacy, jasełka w wykonaniu dzieci, chór Uczniowie Poznańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia.

Rekolekcje szkolne i parafialne głosił ks. Wojciech Nowicki dyrektor Radia Emaus i redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.

26 kwietnia 2017 r. przeżywaliśmy parafialny dzień chorych. Po Mszy św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych spotkaliśmy się w sali domu parafialnego przy słodkim. Gościliśmy śpiewająca grupę Sami Swoi z Dziennego Domu Opieki przy ul. Nowy świat na terenie naszej parafii.

7 maja 2017 r. Odpust parafialny, któremu przewodniczył ks. kan. Sebastian Kujawa nowy proboszcz parafii Objawienia Pańskiego. 

10-11 czerwca 2017 r. dwudniowa parafialna pielgrzymka do Częstochowy.

15 czerwca 2017 r. Boże Ciało. Msza św. polowa o godz. 16:00 na posesji Sióstr Serafitek, pod przewodnictwem ks. Wojciecha Nowickiego Dyrektora Radia Emaus.

16 czerwca 2017 r. redakcja Dobrej Nowiny i straci ministranci byli na spływie kajakowym rzeką Wełną.

24 czerwca do 1 lipca parafialna pielgrzymka do Fatimy.

10 września 2017 r. pielgrzymka na koronacje obrazu Matki Bożej Literackiej do Buku.

15 - 17 września 2017 r. parafialna pielgrzymka w Góry Świętokrzyskie. 

9-10 października 2017 r. peregrynacja obrazu św. Józefa w naszej parafii.

Rada Miasta Poznania uchwałą z 28 czerwca 2017 r. zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza. Na skutek tej decyzji zarząd cmentarza może wykorzystać do pochówków także tereny dotyczące tzw. strefy ochronnej. Nowe opłotowanie cmentarza od ul. Szpitalnej.

11 listopada Święto Niepodległości. Jak co roku o godz. 10:00 Msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. proboszcza. Po Mszy św. spotkanie dla emerytów i rencistów w sali domu parafialnego przy rogalach. W samo południe przy pomniku Serca Pana Jezusa zwanym Pomnikiem Wdzięczności uroczystość patriotyczno religijna. 

25 grudnia 2017 r. Boże Narodzenie - pasterce przewodniczył ks. kań. Tomasz Morasz proboszcz naszej parafii, koncelebrowali duszpasterze posługujący w naszej parafii.

Styczeń 2018 r. jak każdego roku Misterium o Bożym Narodzeniu przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 70 i koncerty kolęd (Zespół tańca ludowego Staropolanie, kwintet Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, Poznański chór Polihymnia).

Wielki Post 2018: Rekolekcje szkolne i parafialne, nauki głosił ks. kan. Eugeniusz Guździoł, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu, kiedyś wikariusz naszej parafii.

22 kwietnia 2018 r. odpust w parafii. Przewodniczył ks. Eugeniusz Guździoł tegoroczny rekolekcjonista wielkopostny.

30 kwietnia 2018 r. jednodniowa pielgrzymka do Kalisza do Sanktuarium św. Józefa.

9 czerwca 2018 r. rodzinny spływ kajakowy.

23-30 czerwca 2018 r. wakacyjna pielgrzymka dla dzieci. W programie: Bardo Śląskie, Wambierzyce, Kłodzko, Duszniki, Złoty Stok, Kudowa, Czermna, Rezerwat Błędne Skały.

21-23 września 2018 r. parafialna pielgrzymka szlakiem dolnośląskich świątyń: Brzeg, Jaskinia na Pomezji w Czechach, Sanktuarium św. Józefa przy klasztorze o. franciszkanów w Prudniku, gdzie był internowany prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

15-22 października 2018 r. parafialne pielgrzymka do Włoch, do grobu św. Jana Pawła II w 40-lecie pontyfikatu i śladami włoskich świętych w 50-lecie śmierci Ojca Pio.

Zakończenie roku kalendarzowego 31 grudnia 2018 r. Msza św. o godz. 17:00 po niej nabożeństwo z wystawionym Najświętszym Sakramentem i modlitwami. Na końcu Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum).

Jak każdego roku styczeń przebiega pod hasłem koncertów kolęd w wykonaniu dwóch zespołów dziecięcych: scholi z parafii Skórzewo i ze Szkoły Podstawowej nr 13.

Wielki Post - rekolekcje dla Szkoły Podstawowej prowadziły Siostry Pallotynki z Gniezna. Rekolekcje dla młodzież z IV LO oraz Technikum Elektrycznego prowadził ks. Adrian Szafraniak. Gorzkie Żale - kazania pasyjne głosił ks. prof. Paweł Wygralak Dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

25 kwietnia 2019 r. młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania.

27-28 kwietnia 2019 r. pielgrzymka do Częstochowy z zaproszeniem Matki Bożej Jasnogórskiej do naszej parafii.

18 maja 2019 r. udział parafian w powitaniu Obrazu Jasnogórskiego przez naszą Archidiecezję w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ratajach.

16 sierpnia 2019 r. pożegnanie ks. Waldemara Bączkowskiego a po tygodniu powitanie jego następcy ks. Ryszarda Siwka.

Od czerwca przygotowujemy się do nawiedzenia naszej parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wspominamy tę intencję w koronce do Miłosierdzia Bożego i podczas wieczornego różańca. Bardzo pomaga nam też nasza gazeta Dobra Nowina. Na pierwszej stronie każdego numeru umieszczono logo nawiedzenia, jakiś artykuł tematyczny, oraz ilość dni pozostałych do przybycia obrazu do nas. 

20-22 września 2019 r. parafialna pielgrzymka nad zatokę Gdańską i jej okolice.

13 listopada 2019 r. trwając w oczekiwaniu na Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej przeżyliśmy wieczornicę maryjną, śpiewaliśmy pieśni maryjne, słuchaliśmy poezji ks. Jana Twardowskiego.

17 listopada 2019 r., kazanie proboszcza wprowadzające do misji i nawiedzenia - ważność, zachęta, rozplanować czas. 

20 listopada 2019 r. w ramach przygotowań do Nawiedzenia wysłuchaliśmy Akatystu ku czci Bogarodzicy, wyśpiewali go: ks. Ryszard i nasi dawaj organiści.

Czas na misje, każdy mógł zabrać wydrukowany kolorowy program. 

23 listopada 2019 r. w parafialnej bibliotece wystawa z poprzedniego Nawiedzenia Matki Bożej.

23 - 30 listopada 2019 r. Misje Święte, które prowadzi ks. dr Adam Adamski z kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri.

30 listopada 2019 r. po misyjnym błogosławieństwie czekamy na Matkę Bożą. O godz. 17:00 gromadzimy się w świątyni na czuwanie, potem w procesji wychodzimy na przeciw Obrazu ku ul. Szpitalnej. Przy narożniku zatrzymuje się samochód kaplica, ze śpiewem udajemy się procesyjnie do kościoła. Mszy św. przewodniczy ks. Biskup Grzegorz Balcerek. O godz. 24:00 Pasterka Maryjna, zaproszeni zostali księża pochodzący z parafii i posługujący kiedyś w parafii. Mszy św. przewodniczył ks. Mieczysław Nowak emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Naramowicach. Po Pasterce nadal okazja do indywidualnej modlitwy, a w godz. od 2:00 - 7:00 nocne czuwanie rozłożone parafian poszczególnych ulic. Potem Msze św. w porządku niedzielnym przeznaczone dla poszczególnych grup. Msza św. pożegnania o godz. 16:30. Po Eucharystii ks. proboszcz klęcząc przed Obrazem Jasnogórskim dokonuje aktu oddania Matce Bożej całej parafii. Po tych słowach szafarze wynieśli na ramionach Częstochowska Ikonę, obraz odjechał do kolejnej parafii. W ten sposób weszliśmy z Maryją w nowe czasy.