Historia parafii 2001-2010

W pierwszych latach nowego dziesięciolecia zakorzeniają się nowe inicjatywy rozpoczęte w ostatnich miesiącach Jubileuszowego Roku 2000. Ważną stała się gazeta parafialna "Dobra Nowina", ciesząca się wśród parafian coraz większym zainteresowaniem. Gazetę zapoczątkował i przez pierwsze lata nią kierował ks. Tomasz Słomiński. Niełatwo wydawać tygodnik w nakładzie ok. 1200 egzemplarzy. Bardzo pomaga w tym około 40. osobowa redakcja, złożona przeważnie z młodych ludzi. Gazeta stale rozwija się, obchodzi kolejne rocznice i kolejne setne numery. Potwierdzeniem poziomu gazety było zajęcie pierwszego miejsca w Polsce wśród gazet parafialnych. List gratulacyjny nadesłał Ksiądz Arcybiskup, a gazetę wpisano do rejestru czasopism.

Drugą inicjatywą z tego samego czasu są wykłady pierwszopiątkowe o tematyce religijno - społeczno - kulturalnej. Prelegentami byli zwykle specjaliści z danej dziedziny, najczęściej księża, włącznie z biskupami diecezji, ale także świeccy.

Trzecią sprawą są koncerty adwentowe ze śpiewem i muzyką, tak religijną, jak i klasyczną, na różnych instrumentach, chóralną i solową. Od roku 2000 mamy w Wielki Piątek o godz. 4.00 Drogę Krzyżową nad Rusałką. Liczy kilkaset uczestników.

Parafia przeżywała w tym dziesięcioleciu dwie wizytacje: w 2002 roku dokonaną przez Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka, w 2006 roku przeprowadzoną przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W 2003 roku obchodzono 25-lecie pracy sióstr Pallotynek w parafii. Są tutaj prawie od początku jej dziejów. Były już wtedy, gdy duszpasterstwo odbywało się w kaplicy na cmentarzu. Kościół, zakrystia, biuro, szkoła - to oficjalne miejsca pracy sióstr. Obecność, serce i praca sióstr są ważne dla parafialnej wspólnoty. U "Dobrego Pasterza" mieszka misyjny skarb - Pani Dr Wanda Błeńska, która przez przeszło 40 lat pracowała jako lekarz wśród trędowatych w Ugandzie. Parafianie cieszą się jej obecnością i jej modlitwą w kościele i wypowiedziami na różnych spotkaniach. 19 października 2003 roku wielu uczestniczyło we wręczeniu Pani Błeńskiej przez Księdza Arcybiskupa wysokiego Odznaczenia Papieskiego - Orderu św. Sylwestra. 

Inny jubileusz to 100-lecie cmentarza. Obchodom towarzyszyła profesjonalna wystawa dziejów tego zabytku. 1 listopada 2005 Ksiądz Arcybiskup Metropolita odprawił Mszę św. i poprowadził procesję na cmentarzu, podczas której poświęcił nowy krzyż i modlił się przy grobie założyciela ks. Wacława Mayera. W kościele pojaśniało. Firma Alglob wymieniła wpierw okno nad ołtarzem (2004), a firma Infrabud pozostałe (2007). Wokół kościoła wypiękniało - pozbruk na parkingach i przy świątyni. W roku 2006 księża wikariusze przeprowadzili się do budowanego przez cztery lata domu parafialnego. Po długich staraniach parafia doczekała się mianowania w 2007 roku stałego kapelana do trzech szpitali leżących na jej terenie. Dotychczas bowiem każdy z księży (proboszcz i wikariusze) obsługiwał jeden z nich. Przez całe dzieje parafianie przeżywali częste pielgrzymki: piesze, tramwajowe i autobusowe w Poznaniu, autokarowe do różnych sanktuariów w kraju. W roku 2007 ks. Krzysztof Kruk zorganizował pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a ks. Franciszek Sikora pielgrzymkę po sanktuariach maryjnych Europy. Z Fatimy pielgrzymi przywieźli figurę Matki Bożej; co dało początek nabożeństwom fatimskim. W roku 2008 natomiast miała miejsce pielgrzymka do Italii, zwłaszcza Rzymu. Wspólnota na "Ogrodach" stanowi także przystań dla grup poza parafialnych. Od 1989 r. spotykają się w salkach Sybiracy. W razie potrzeby korzystają z nich harcerze, a od 2007 dwie grupy Anonimowych Alkoholików "Lustro" i "Zwierciadło". Od 2005 do 2009 były  odprawiane Msze św., a po nich modlitwa o uzdrowienie - prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. W trzeci poniedziałek każdego miesiąca ściągają ludzie z całego Poznania, okolic, a nawet przyjeżdżają autobusy z dalszych miejscowości. Świątynia wypełniona po brzegi; kaplica zarezerwowana dla spowiadających się. Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza czuje się specjalnie odpowiedzialna w modlitwie za pasterzy i za nowe powołania do służby w Kościele, zwłaszcza do kapłaństwa. Modlą się o to uczestnicy prawie codziennego różańca i Koronki do Miłosierdzia Bożego, a w każdy czwartek błagają słowami litanii do Dobrego Pasterza, ułożonej przez księży. Natomiast w pierwszy czwartek miesiąca przypada adoracja w tej samej intencji.

Od 2008 roku działa przy naszych szpitalach "Drużyna Dobrego Pasterza". Uczestnicy to głównie młodzież, która po przejściu krótkiego szkolenia otrzymuje certyfikat umożliwiający wejście na teren szpitala i prowadzenie tam posługi we współpracy z kapelanem. On ma też stanowić zaplecze duchowe dla grupy.

Data 1 lipca 2009 roku przyniosła zmianę proboszcza. Ks. Zbigniew Sujkowski złożył na ręce Księdza Arcybiskupa Metropolity rezygnację z tej funkcji, motywując ją względami zdrowotnymi oraz trudnościami w powiązaniu pracy czysto kapłańskiej z obowiązkami proboszczowskimi. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki rezygnację przyjął polecając Seniorowi zamieszkać w starym wikariacie, a nowym proboszczem mianował Księdza Tomasza Morasza, prowadzącego dotychczas parafię pw. Św. Józefa w Lesznie.

Od września 2009 r. w miejsce wykładów pierwszopiątkowych wprowadzono piątkowe spotkania dla młodzieży - w każdy piątek o innym profilu, a w I piątek odprawiamy Mszę św.

Razem z całym Poznaniem przeżyliśmy Europejskie spotkanie Młodych. Parafianie zaangażowali się na różne możliwe sposoby, zwłaszcza przyjmując gości do swoich domów.

W marcu 2010 roku mieliśmy ważny czas w życiu każdej parafii - misje święte przypadające co 10 lat. Prowadził je ks. Leon Praczyk ze Świętej Góry.

Od kilku lat w okresie letnim parafia organizuje wakacje dla dzieci ze scholii i ministrantów.

W uroczystość Wszystkich Świętych i procesji na cmentarzu co kilka lat towarzyszy nam obecność biskupa. W 2010 roku przybył Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gadecki; w czasie Mszy świętej wygłosił piękne kazanie nt. śmierci; potem poprowadził procesję.

W roku 2010  przypadły też dwa wydarzenia związane z naszą gazeta "Dobra Nowina". W czerwcu ukazał się numer 500 gazety (wypuszczono 500 balonów), a w listopadzie przypadła 10 rocznica istnienia tygodnika. Wielka feta Redakcji; włącznie z zainteresowaniem katolickich mediów.

Wspólnota posiada 16 tomów kroniki parafialnej. Rok 2010 rozpoczyna tom siedemnasty.