Inwestycje

wykonane w latach 1995 - 2000

Po zamknięciu cmentarza przez władze cywilne w roku 1961 cmentarz ulegał stopniowej ruinie. Po otwarciu go na nowo w 1995 roku dla celów grzebalnych trzeba było rozpocząć od podstawowego porządkowania. Wywieziono setki samochodów śmieci nagromadzonych przez lata nieużywalności. Potem przystąpiono do remontu kaplicy. Odnowiono front kaplicy (wymiana ściany frontowej), wstawiono nową bramę, która kształtem nawiązuje do tej sprzed zamknięcia cmentarza. Poza tym wymieniono konstrukcję oraz pokrycie dachu, a także sufit w kaplicy. Wymienione zostały także okna na drewniane z szybami oklejonymi folią witrażową, założono granitowe parapety. Zmieniło się wnętrze kaplicy, postawiono nowy katafalk, świeczniki i ambonkę. Prace w kaplicy dopełniło założenie nowego nagłośnienia. Jednocześnie z pracami w kaplicy porządkowano teren cmentarza. Te prace rozpoczęto od wywozu śmieci zalegających na dwóch ogromnych pryzmach na Alei Środkowej za kaplicą oraz na kwaterze św. Michała. Sukcesywnie wywożono śmieci spomiędzy grobów. Opracowano system bieżącego wywozu śmieci na nowo utworzony śmietnik centralny znajdujący się od strony ul. Hożej.
Gdy wchodzimy na cmentarz wita nas obecnie odnowiona brama główna wraz z przyległym płotem oraz furtkami. Od strony zachodniej oraz od ul. Hożej postawiono mur.
Uporządkowania i pielęgnacji wymagała także zieleń cmentarza. W tym celu nawiązano współpracę z dyrekcją Ogrodu Botanicznego. Wycięto bardzo dużo dziko rosnących drzewek i krzewów, co znacznie zwiększyło przejrzystość cmentarza. Dokonano nasadzeń 80 szt. cisów oraz ligustru od strony ul. Nowina i Szpitalnej oraz 20 szt. buków. Zasadzono także 20 szt. czarnej sosny przy murze od południowej strony cmentarza. W minionym roku ogłowiono topole rosnące przy alei Topolowej oraz wycięto dziko rosnące klony. Na bieżąco dokonuje się wycinki suszu oraz drzew zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających groby.
Odwiedzającym cmentarz nie mogło ujść uwagi wybudowanie nowego budynku administracyjno - socjalnego, znajdują się w nim: Biuro Cmentarne, pomieszczenia socjalne dla pracowników, kwiaciarnia oraz toaleta publiczna. Udaną inwestycją okazały się nowe studzienki przy ujęciach wody, są estetyczne i dobrze spełniają swoją rolę. Wymieniono także system wodociągu na Alei Brzozowej i dobudowano nową studzienkę. Zaopatrzono warsztaty cmentarne we wszelkie niezbędne narzędzia, włącznie z traktorem, bardzo ułatwiającym i przyspieszającym wszelkie działania.  To te największe, najbardziej spektakularne inwestycje. Ale na nich nie koniec, prace na cmentarzu to także spora ilość drobiazgów, które razem dają pożądany efekt np.: renowacja kapliczki Matki Bożej, odnowienie okolenia pomnika wdzięczności, nowe oświetlenie na Alei Brzozowej oraz w okolicy probostwa i wikariatu, ustawienie ławek przy głównych alejach oraz wiele innych.

wykonane w latach 2001-2010

Okazuje się, że cmentarz, jak wiele rzeczy w życiu, wymaga ciągłej troski o te same sprawy. Wpierw w kaplicy przystąpiono do osuszania murów, nałożenia właściwych tynków i ich wymalowania. Przeprowadzono każdego roku renowację kilku nagrobków wpisanych do rejestru zabytków, przez co cmentarz zyskał na swej "starożytności". W miarę możliwości otoczono też troską nagrobki zaniedbane. Bardzo staramy się i pielęgnujemy groby zmarłych księży. W kwaterze kapłańskiej obok nagrobka ks. Bolesława Jurgi ustawiono nowe nagrobki księży: Stanisława Budaszewskiego, Henryka Lewandowskiego i Wacława Mayera (założyciela cmentarza), proboszczów parafii Jeżyckiej; po ekshumowaniu na nasz cmentarz szczątek dwóch ostatnich z wymienionych księży. Zawsze cieszy nas na cmentarzach zieleń. Stąd opracowanie projektu zmian w drzewostanie i zieleni oraz zatwierdzenie go przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykarczowano cały rząd topoli włoskich i zastąpiono je 40 sztukami tui olbrzymich oraz dosadzono wiele innym drzew, zwłaszcza brzozy oraz bluszcz na murze cmentarza. Leczenie starych lip w Alei Głównej. Dosadzenie 200 krzewów przy ogrodzeniach i kilkunastu drzew (45% finansował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska). Potem dokonano 65 nasadzeń tui w tym 15 olbrzymich oraz 60 krzewów jałowca i innych drzew. Prowadzono planową wycinkę drzew zepsutych, ratując przez to zabytkowe nagrobki. Ukazała się stylowa brama przy ulicy Szpitalnej, nawiązująca częściowo do głównej bramy. Natomiast przed główną bramą ustawiono słupki ograniczające parkowanie samochodów i ułatwiające przejście pieszym. I oczywiście, piękne przedsięwzięcie (2003/2004), podjęte przez Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim i sfinansowane z kwest 1 listopada; mianowicie renowacja Pomnika Serca Pana Jezusa, tzw. Pomnika Wdzięczności. Natomiast Władze Miasta (2005) sfinansowały położenie kostki granitowej wokół tegoż pomnika. Uczyniły to z okazji setnej rocznicy powstania cmentarza. Założono też oświetlenie figury nocą. W obchody 100-lecia cmentarza mocno zaangażowało się Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim (uroczystości, wystawa, publikacje). Uwieńczeniem Obchodów był ufundowany z ofiar Dnia Zadusznego obelisk, związany z postacią Jana Pawła II, upamiętniający jubileusz cmentarza i pierwszą rocznicę śmierci Papieża. W tymże 2006 roku odrestaurowano po profanacji obraz Matki Bożej Częstochowskiej przy kaplicy cmentarnej.
Głównym przedsięwzięciem roku 2007 było położenie pozbruku w Alei Brzozowej, co szczególnie ucieszyło ludzi zmierzających tą trasą do kościoła. W roku 2008 zakupiono nowy ciągnik dla prac cmentarnych. 

Po objęciu funkcji przez nowego proboszcza Ks. Tomasza Morasza rok 2010 przyniósł wymalowanie kaplicy cmentarnej i uporządkowanie jej zaplecza oraz remont kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej.

wykonane w latach 2011- 2015

W 2011 r. na cmentarzu wyłożono kostką brukową jedną stronę alei głównej. Założono też cztery kamery m. in. z wizją na główną bramę (wjazd na cmentarz). Zamontowano także szlaban w głównej bramie, aby każdy z wjeżdżających samochodów musiał być zgłoszony w biurze cmentarnym.

W 2012 r. rozbudowano budynek biura cmentarnego, w którym znajdują się pomieszczenia magazynowe i warsztatowe dla potrzeb cmentarza. Dotychczas bowiem do tych potrzeb wykorzystywano pomieszczenia parafialne, zwłaszcza te, które zostały postawione prowizorycznie przy budowie kościoła i mają być wyburzone. Dom jest podpiwniczony. Wszystko na koszt kasy cmentarnej. Do końca kwietnia ukończono stan zerowy zamknięty. Dalej, murarze wpierw kładli dużą cegłę, potem ocieplenie podwójną warstwą styropianu, w końcu klinkier; następnie szalunki i zalanie betonem. Wszystko wykonał Zakład Budowlano – Montażowy; Mieczysław Mendyk z Poznania, ul. Jeżycka. Potem przyszła kolej na konstrukcję dachową. Po kolei następowało: zdjęcie szalunków, założenie rynien, szkielet dachowy z belek drewnianych, potem deski, papa, kontrłaty, łaty, dachówka. W końcu prace wewnątrz: tynkowanie itd.

Rok 2013: Dotychczas powstały wzdłuż cmentarza dwie długie aleje z pozbruku (w 2007 r. aleja łącząca kościół z ulicą Hożą; w 2011 aleja od głównej bramy cmentarnej do kaplicy). Obecnie pozbrukiem połączono te dwa szlaki w trzech najważniejszych miejscach. Prace wykonała jak zwykle firma „Dachtera” z Puszczykowa. Prace były mocno utrudnione z racji nierówności zarówno pionowej, jak i poziomej, a także z powodu bliskości drzew i wystających korzeni dla których trzeba było tworzyć specjalne „wysepki”. Ostatnią – na razie - ścieżkę pozbrukową stanowi przedłożenie od kaplicy cmentarnej do kwatery żołnierzy września 1939 r. Wspomniana firma wyrównała też teren po starych zburzonych magazynach i utworzyła na jego części wewnętrzny proboszczowski parking.

W 2014 roku od maja od września firma „Dachtera” kładła następne ganki na cmentarzu. Tym razem była to lewa aleja główna i boczne od niej, także w kierunku bramy przy ul. Szpitalnej. Następnie teren środkowy przed kaplicą i przy kwaterze księży. Aleje po lewej stronie cmentarza nie miały dotąd żadnej kamiennej nawierzchni. Pod aleją główną ułożono rury kanalizacyjne do wody deszczowej i kable elektryczne. Prace przy kładzeniu pozbruku były utrudnione na skutek bliskości drzew, których korzeni nie wolno było ruszać, jak i na skutek nierówno tworzonych w przeszłości ganków przy ustawianiu nagrobków. Prace się przedłużały także z powodu wielkich deszczów w czerwcu. We wrześniu jeszcze wyłożono pozbrukiem aleję przy ogrodzeniu od strony ul. Pięknej i trzy poprzeczne od niej. Znaleźli się też sponsorzy.

Od listopada do grudnia doszło jeszcze do wyłożenia pozbrukiem następnych ganków na cmentarzu. Tym razem wzdłuż ogrodzenia przy ul Szpitalnej. W ciągu okresu zimowego zostanie wykonana dokumentacja dla konserwatora ochrony zabytków, w celu zastąpienia płotu ze siatki przy ul. Szpitalnej innym ogrodzeniem. A latem może uda się rozpocząć realizację.