Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca istnieje od momentu powstania Ośrodka Duszpasterskiego, a następnie Parafii i należ do niej III Róże Matek. Każda z nich liczy dwadzieścia osób tak, aby codziennie mógł być odmawiany cały różaniec. W tej modlitwie łączymy się duchowo w przeżywaniu tajemnic życia Maryi i jej Syna, prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo w radościach i cieniach naszego życia. Wspólnota Żywego Różańca nie tylko wspiera modlitwą, ale także bierze czynny udział w życiu parafii. Współpracuje z Ks. Proboszczem i innymi grupami duszpasterskimi w parafii przygotowując odpust parafialny, jubileusze, spotkania opłatkowe, imieniny duszpasterzy. Organizuje pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych, które mają na celu ożywienie życia religijnego parafii. Stara się pomóc tym, którzy tej pomocy oczekują i potrzebują. Jest gotowa podjąć każde zadanie, jakie niesie trud codziennego życia. Najważniejszą jednak istotą Żywego Różańca jest modlitwa i pomoc bliźniemu. Pragniemy swoją postawą zachęcić innych do wspólnej modlitwy i pracy nad kształtowaniem życia duchowego wstępując do Żywego Różańca Matek. Chciejmy prosić Boga za przyczyną Matki Bożej, aby serca umęczonych ludzi, pełne prostej wiary napełnił miłością i pokojem. Pragniemy, aby nauczył nas rozdawać bliźnim bogactwa radości, mocy i wzajemnej życzliwości. Spotkania I sobota miesiąca – Msza św. godz. 7.30.