Parafialny Zespół Caritas

Zatwierdzony i wpisany do rejestru w Archidiecezji 21.01.2000 roku. W założeniu swoim ma wspierać potrzebujących pomocy, pomagać biednym, świadczyć dobroczynność i miłosierdzie. Realizować te założenia można w sposób materialny i duchowy. Pomoc materialną świadczymy w oparciu o ofiarność parafian. Pieniądze uzyskane ze zbiórek przekazane zostały w formie paczek żywnościowych rodzinom naszej parafii będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz chorym. Większość pieniędzy ze zbiórek / 80%/ przekazywana jest na konto Caritas Diecezjalnej, która prowadzi stołówki dla bezdomnych, domy opieki, finansuje akcje wakacyjne itp. Chcielibyśmy, aby ofiary parafian trafiły do ludzi naprawdę zasługujących na pomoc / choroba, niezawiniony brak środków do życia i inne zdarzenia losowe/. Oczekujemy więc zgłoszeń nie tylko od osób znajdujących się w potrzebie, ale i od sąsiadów, którzy dostrzegają konieczność pomocy. Naszą dotychczasową działalność planujemy rozszerzyć o pomoc duchową nawiązując kontakt z osobami samotnymi, chorymi i bezradnymi wobec życiowych problemów. Zespół nasz pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Tomasza Morasza liczy kilkanaście osób. Mamy nadzieję, że zespół powiększać się będzie o kolejnych członków, także spośród młodzieży. Przy współpracy i ofiarności parafian możemy wiele zdziałać i pomagać sobie wzajemnie. Spotykamy się po wcześniejszym ogłoszeniu.