Historia parafii 1964-1970

Pierwsze wzmianki dotyczące sprawowania Eucharystii na terenie dzisiejszej parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza pochodzą z czasów, kiedy do zebranych raz w tygodniu (w niedzielę) ludzi, do kaplicy cmentarnej, na zamkniętym już dla celów grzebalnych cmentarzu, przyjeżdżał kapłan z parafii jeżyckiej, aby odprawić Mszę Świętą. Pochodzą one sprzed roku 1964, gdyż w tym roku dzięki trosce ks. Abpa. A. Baraniaka, oraz zrozumieniu ks. prałata H. Lewandowskiego, jeden z jeżyckich wikariuszy - ks. Maciej Przewoźny - na stałe zamieszkał przy cmentarzu i odtąd Msza Święta jest odprawiana codziennie, a dawna kostnica zostaje przekształcona w kaplicę. W 1966r. po umieszczeniu stałego tabernakulum, ks. Abp. A. Baraniak wydaje dekret nadający kaplicy charakter kaplicy publicznej. Uroczyste poświęcenie kaplicy odbywa się dnia 26 stycznia 1966r. W maju dekretem Ks. Prymasa kard. St. Wyszyńskiego kaplica otrzymuje przywilej odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami na uroczystość św. Barbary - 4 grudnia. Po zmianie duszpasterza, pracę i posługę kapłańską prowadził od lipca 1969r. ks. Bolesław Jurga, który w trosce o lepsze warunki dla wspólnej modlitwy, a także o zdrowie wiernych moknących często na deszczu, podejmuje liczne prace modernizacyjne, upiększające kaplice, umożliwiające większej liczbie wiernych uczestnictwo we Mszy Świętej. Wierni cieszyli się z rozbudowy i modernizacji kaplicy, natomiast władze państwowe - wręcz przeciwnie - ostro sprzeciwiały się wszelkim formom wzmacniania kultu religijnego. Wiata, choć prowizoryczna, stała się jednym z pierwszych powodów konfliktu.