Historia parafii 1971-1980

Nowy etap dziejów rozpoczyna się 12 sierpnia 1971r., gdy Abp. A. Baraniak wydał dekret ustanawiający samodzielny Ośrodek Duszpasterski przy kaplicy św. Barbary. Rektorem Ośrodka został mianowany ks. Bolesław Jurga.Dekret określał także terytorialny zasięg jurysdykcji Ośrodka Duszpasterskiego. Przydzielono również drugiego kapłana, co bardzo pomogło rozwinąć pracę duszpasterską i katechetyczną.Kolejne lata istnienia młodej wspólnoty charakteryzują się gorliwą pracą wokół modernizowania i upiększania kaplicy i jej bezpośredniego otoczenia, rozwojem życia religijnego wiernych - coraz liczniejszy i bardziej zaangażowany staje się ich udział w rekolekcjach, nabożeństwach i uroczystościach, a także licznymi utrudnieniami ze strony władz państwowych, reagujących ostrym sprzeciwem niemalże każdorazowo, gdy na terenie cmentarza pojawiał się nowy element poprawiający warunki w jakich oddawano cześć Panu Bogu. W tym okresie powstaje koło Źywego Różańca (rok 1973), a także Poradnia Rodzinna (1976r.).Kronika parafialna (tom I) zawiera liczne dokumenty i fotografie ilustrujące przemiany jakie się w tym okresie dokonywały. Młoda wspólnota cieszy się także ogromną troskliwością okazywaną przez ks. Abpa A. Baraniaka, która wyrażała się, między innymi, jego osobistym udziałem w uroczystościach, jak np. w roku 1972 podczas uroczystości Bożego Ciała, ale także, przy wielu innych okazjach, nawet bardziej "codziennych".Udzielanie Sakramentu Bierzmowania - rok 1975 - staje się okolicznością motywującą do odnowienia "oblicza" wspólnoty w wymiarze zewnętrznym - poprzez odnowienie kaplicy, a w wymiarze wewnętrznym - poprzez rekolekcje.