Sylwetki ważnych postaci

Na cmentarzu Jeżyckim znalazły miejsce spoczynku osoby szczególnie zasłużone dla miasta m. in. Bolesław Marceli Kowalski - współorganizator kliniki położniczo - ginekologicznej, wybitny botanik prof. Adam Wodziczko - rzecznik idei ochrony przyrody, pianista i kompozytor Raul Koczalski, ogrodnik Wacław Zembal - dyrektor Ogrodu Botanicznego, muzykolog Adolf Chybiński , aktor i reżyser Bolesław Rosłan, Wojciech Trapczyński - pierwszy marszałek Sejmu i Senatu w niepodległej Rzeczypospolitej, przeniesiony później na Cmentarz Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha. Do grona najwybitniejszych zaliczyć można także znanych architektów: Sylwester Pajzderski, Stanisław Pogórski i Kazimierz Ulatowski. Lecz osoby, które zasłużyły się dla miasta to nie tylko wybitni twórcy wielu dziedzin życia, ale także ludzie prości, zwykli mieszkańcy Poznania. Przykładem takowych może być grób rodziny Skubiszyńskich. Spoczywają w nim dwaj synowie - bracia gimnazjaliści w wieku 16 i 17 lat, którzy podczas końca wakacji w 1939r. u krewnych w Brodnicy, po wybuchu wojny spieszyli na rowerach nie do domu w Poznaniu, lecz do Warszawy, by walczyć w obronie Polski. Polegli jednak obaj jednocześnie w czasie nalotu bombardowanej przez Niemców wsi Osmalin położonej między Plockiem, a Łowiczem w tragicznym dniu 15 września 1939r.

 

ADAM WODZICZKO (1887 - 1948)

botanik, prof. Uniwersytetu Poznańskiego. Był jednym z czołowych botaników pierwszej połowy XX w. w Polsce. Zajmował się w szczególności zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego. Już w 1932r. dążył, aby ochrona środowiska stała się samodzielną dyscypliną wiedzy, którą nazywał "fizjotaktyką", czyli nauką o stosunku człowieka do przyrody. Zaprojektował i zabiegał o utworzenie trzech parków narodowych: Wielkopolskiego (1922), Wolińskiego i Słowińskiego (1946) oraz dziesiątków rezerwatów przyrody. W latach 1928-31 był inicjatorem tzw. klinów zieleni w Poznaniu. Jego nazwiskiem nazwano park na poznańskim Sołaczu.

 

WACŁAW STRAŻEWICZ (1889 - 1950)

prof. Uniwersytetu Poznańskiego. Strażewicz ma ogromne zasługi w ratowaniu zdrowia. W 1947r. zorganizował w Poznaniu Państwowy Instytut Naukowy Leczniczych Surowców Roślinnych (obecny Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich przy ul. Libelta). Głosił, że zanim w kraju po wojnie nie zostanie odbudowany przemysł farmaceutyczny i wykształci się odpowiednich fachowców, należy uprawiać zioła i wytwarzać leki pochodzenia roślinnego. Dlatego pomagał w tworzeniu przemysłu zielarskiego, propagował zakładanie plantacji roślin leczniczych. Dzięki niemu Wielkopolska odgrywa dominującą rolę w polskim zielarstwie. Na mapie Poznania pojawiła się ulica tego mądrego Polaka.

 

MARIA I ADOLF CHYBIŃSCY

Adolf Chybiński (1880 - 1952) muzykolog, krytyk i publicysta. Uważa się go za jednego z najwybitniejszych historyków muzyki polskiej. Zajął się badaniami polskiej muzyki ludowej. Szczególnie zainteresował się muzyką i instrumentami góralskimi. Związany był z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Był redaktorem wielu czasopism naukowych a od 1945r. pełnił funkcję kierownika zakładu muzykologii na Uniwersytecie w Poznaniu. Swoją żonę Marię (1876 - 1958) poznał na studiach, pobrali się 6 października 1904r. Maria - malarka. Ukończyła szkołę średnią i kursy im. A. Baranieckiego w Krakowie. Malarstwo studiowała w Krakowie, Mediolanie i w Monachium. Specjalnością jej stała się miniatura portretowa; uprawiała również pejzaż i malarstwo rodzajowe. Należała do Związku Artystów Polskich we Lwowie od chwili jego powstania w 1917 i brała udział w licznych jego wystawach.

 

WACŁAW ZEMBAL (1893 - 1952)

Ogrodnik, dyrektor Państwowej Szkoły Ogrodnictwa i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.
Dzięki jego staraniom we wrześniu 1926r. Jednoroczne Kursy Ogrodnictwa zostały przekształcone w 3-letnia Państwową Szkołę Ogrodnictwa, której dyrektorem był, aż od 1927r. do likwidacji szkoły w 1951r. Zorganizował największą w Polsce bibliotekę ogrodniczą. Od 1928r. był także dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Poznaniu; przyczynił się do jego rozwoju i rozbudowy. W 1946r. zorganizował Męskie Liceum Rolnicze w Poznaniu, którego był dyrektorem. W 1951r. został zastępcom prof. i kier. Katedry Kwiaciarstwa na Studium Ogrodniczym Wydziału Rolnego UP. Wacław Zembal był czołowym organizatorem polskiego ogrodnictwa i szkolnictwa ogrodniczego w Wielkopolsce.