NABOŻEŃSTWA MAJOWE

 

 

 

 

 

 

od poniedziałku do piątku

po wieczornej Mszy św. w kościele

 

 

w soboty o godz. 20:30

naprzemiennie:

przy figurze Matki Bożej przed kościołem (15.05)

przy kapliczce Matki Bożej na cmentarzu (8.05)

 

 

w niedzielę

o godz. 17:30 w kościele

WAŻNE!

Stosując się do zarządzenia władz państwowych od wtorku 4 maja 2021 r.

w naszym kościele może przebywać jednorazowo maksymalnie 60 osób.