Dzień 1          00:15 zbiórka uczestników wyjazdu w Poznaniu i następnie transfer na lotnisko w Berlinie, skąd o godzinie 06:10 nastąpi wylot do Tel Awiwu. Po przylocie do Izraela (ok. 11:10) i odebraniu bagaży przejazd do Nazaretu. W czasach Jezusa był małą wioską, którą mało kto znał – obecnie jest to jedno z większych miast na terenie Izraela. Pomimo tego, że jest to miasto izraelskie to niemal w całości zamieszkiwane jest przez arabów – zarówno wyznania muzułmańskiego jak i chrześcijańskiego. W trakcie naszej wizyty odwiedzimy Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół św. Józefa, który został pobudowany nad domem, w którym wychowywał się Jezus. Następnie pojedziemy do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu dokonanego na prośbę Maryi przez Chrystusa na godach weselnych (małżonkowie mogą tutaj zwyczajowo odnowić śluby małżeńskie). Po wyczerpaniu programu przejazd na nocleg w Galilei.

Dzień 2          Tego dnia wjedziemy na Górę Tabor – jest to miejsce przemienienia Chrystusa w obecności Apostołów Piotra, Jana i Jakuba. W dalszej części dnia będziemy zwiedzać obiekty położone nad Jeziorem Galilejskim: Tabgę (miejsce Prymatu św. Piotra, miejsce cudownego rozmnożenia chleba i ryb), Górę Błogosławieństw oraz Dom św. Piotra w Kafarnaum. W czasie zwiedzania zaplanowany jest także rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem, gdzie spędzimy pozostałe noclegi.

Dzień 3          Rano udamy się na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie (w miarę dostępności). Niegdyś znajdowała się tam wspaniała Świątynia Jerozolimska (zburzona przez Rzymian w roku 70 n. e.), a dziś można podziwiać tam dwa monumentalne meczety – Kopułę na Skale oraz meczet Al-Aksa. Po zejściu ze Wzgórza zaplanowany pobyt przy Ścianie Płaczu, która jest uważana za najświętsze miejsce judaizmu. Tego dnia będziemy także nawiedzać kościoły znajdujące się na Górze Syjon w Jerozolimie, która przylega do murów Starego Miasta. Znajdują się tutaj ważne miejsca dla chrześcijaństwa takie jak: Wieczernik Pański, Dormitorium Matki Bożej, a także miejsce zaparcia się św. Piotra. Na zakończenie dnia udamy się do Betanii. Miejsce to wiąże się z jednym z większych cudów jakich dokonał Jezus, albowiem tutaj miał on wskrzesić swojego przyjaciela Łazarza.  Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 4          Cały dzień zostanie przeznaczony na poznawanie Jerozolimy. Zwiedzanie rozpoczniemy od Góry Oliwnej, gdzie zobaczymy Kościół Ojcze Nasz, a także Kościół Dominus Flevit i Ogród Oliwny z Bazyliką Agonii oraz Grotą Zdrady. Dalej udamy się do starej Jerozolimy, gdzie przy Kaplicy Biczowania rozpoczniemy nabożeństwo drogi krzyżowej (wedle tradycji jest to ta sama droga, którą przeszedł Jezus Chrystus dokonując naszego odkupienia w dniu męczeńskiej śmierci na Golgocie). W trakcie drogi krzyżowej będziemy na Golgocie oraz przy Grobie Pańskim. Po zwiedzeniu Bazyliki Grobu przewidziany jest czas wolny na Starym Mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 5          Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Jerycha – ponoć najstarszego miasta świata – wymienionego zarówno w Starym Testamencie jak i w Ewangeliach (Drzewo Sykomory (św. Łukasza 4(5-8), Góra Kuszenia (św. Łukasza 19(1-10)). Dalej udamy się do Kasser Al Yahud – według tradycji jest to opisane w Nowym Testamencie miejsce, w którym Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa. Tego dnia nie zabraknie również chwili relaksu, albowiem jest przewidziany pobyt nad Morzem Martwym – jednym z najbardziej zasolonych akwenów wodnych na świecie. Średnie zasolenie jest ponad dziesięciokrotnie wyższe niż w Morzu Śródziemnym. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 6          Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu; następnie zwiedzanie Betlejem – zobaczymy Bazylikę i Grotę Narodzenia Chrystusa, Kościół św. Katarzyny z Grotami św. Józefa i św. Hieronima oraz Grotę Mleczna. Po wyczerpaniu programu obiad i następnie przejazd na lotnisko do Tel Awiw, skąd o godzinie 20:45 nastąpi wylot powrotny do Poznania. Po lądowaniu (ok. 23:55) i odebraniu bagaży zakończenie pielgrzymki.

 

Cena: 2450 PLN + 470 USD

Warunkiem zapisania się na pielgrzymkę jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłacenie

zaliczki w wysokości 1000 PLN; pozostała kwota najpóźniej 30 dni przed wyjazdem

Termin wyjazdu:  06-11.03.2023

 

Cena obejmuje:

 • przelot samolotem Berlin – Tel Awiw – Poznań,
 • bagaż rejestrowany 20kg
 • transfery lotniskowe,
 • przejazdy autokarowe na terenie Izraela,
 • zakwaterowanie w hotelu - pokoje 2,3 osobowe,
 • śniadania od 2-go do 6-go dnia oraz obiadokolacje od 1-go do 6-go dnia,
 • opiekę pilota, przewodnika miejscowego i kapłana,
 • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
 • ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności Cywilnej, Chorób Przewlekłychoraz Bagażu Podróżnego.

Cena nie obejmuje:

 • opłat związanych z realizacją programu (m. in.: bakszyszu, biletów wstępu oraz opłaty za zestaw do oprowadzania grup (ok. $90/os.) – płatne pilotowi na terenie Izraela),
 • dopłaty do pokoju 1-os. w wysokości 220 USD/os. za cały wyjazd,
 • napojów do obiadokolacji, wydatków osobistych, innych kosztów nieujętych w programie.

UWAGA!

 • paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki oraz nie może zawierać pieczątek syryjskich i libańskich,
 • bagaż rejestrowany 20 kg, bagaż podręczny 40x20x25 cm
 • z uwagi na wciąż panującą pandemię, należy mieć na względzie obostrzenia sanitarne na terenie kraju docelowego, które mogą ulegać zmianom w czasie – aktualne obostrzenia można sprawdzić na stronie Polskiego MSZ - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
 • msze na terenie Ziemi Świętej będą zorganizowane zgodnie z życzeniem Księdza – opiekuna pielgrzymki,
 • uczestnicy pielgrzymki mogą dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z wyjazdu (240 PLN/os.) – chęć dodatkowego ubezpieczenia należy zgłosić i opłacić przed podpisaniem umowy – dodatkowe ubezpieczenie pokrywa rezygnację z powodu zachorowania na COVID,
 • program ma charakter ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
 • ilość uczestników jest ograniczona, godziny odlotów mogą ulec zmianie.
 • Minimalna liczba uczestników: 30