Historia parafii 2011-2015

Pierwsze miesiące tegoż roku były przygotowaniem do godnego przeżycia beatyfikacji Jana Pawła II. Modliliśmy się o dobre przeżycie tej uroczystości. Teksty papieskie i przewijały się przez tegoroczne rekolekcje, kazania pasyjne, rozważania podczas Drogi Krzyżowej. Panie bibliotekarki urządziły w bibliotece parafialnej wystawę o Janie Pawle II. Bezpośrednim przygotowaniem do beatyfikacji było wieczorne czuwanie modlitewne poprowadzone przez siostry Pallotynki.

Grupa naszych parafian pojechała na beatyfikację do Rzymu dołączając do pielgrzymki Archidiecezjalnej lub do wyjazdów organizowanych przez inne parafie albo indywidualnie. Większość łączyła się duchowo poprzez transmisję telewizyjną. Pierwsze majowe nabożeństwo odbyło się przy Papieskim Obelisku na cmentarzu.

Ksiądz Proboszcz Tomasz Morasz pomyślał nad zmianą miejsca i trasy procesji Bożego Ciała.  W tym roku uroczystość odbyła się na Osiedlu Lotników Wielkopolskich. Msza św. przy ołtarzu polowym na placu zabaw przy ul. Meissnera. Ołtarz mszalny był zadaszony namiotem na wypadek deszczu. Procesja do czterech ołtarzy przeszła ulicami Osiedla. Ludzie też dopisali frekwencją.

Pierwsze dni letnich wakacji to dla ministrantów i scholii to tygodniowy pobyt w górach koło Zakopanego.

Pojechaliśmy na Diecezjalne Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II. Nasi parafianie udali się osobnym autokarem na kilkudniową pielgrzymkę w dniach od 9 do 12 września, nawiedzając po drodze miejsca związane z osobą Błogosławionego.

Ważna data dla naszej parafii - 30 października 2011 r. - jubileusz 100 rocznicy urodzin dr Wandy Błeńskiej, naszej parafianki. Pod koniec Mszy św. życzenia w imieniu duszpasterzy i parafii złożył Ksiądz Proboszcz. Wpierw przeczytał gratulacje Księdza Arcybiskupa i własne, a także wyraził je swoimi słowami wręczając ogromną laurkę, kosz ze setką róż i duży tort z dekoracją „setki”.  Oczywiście przy Księdzu Proboszczu stanęli wszyscy kapłani. Jubilatka wyraziła swoje podziękowanie, mówiąc ze znaną sobie skromnością, że nie zasługuje na takie wyróżnienie. Oczywiście, życzeniom nie było końca.

Nie notujemy w tej relacji tych wydarzeń, które co roku się powtarzają i mają miejsce w każdej albo w wielu parafiach, chyba, że miały u nas specyficzny charakter. Z tych systematycznie powtarzających się warto zauważyć niektóre.

Co roku Ksiądz Proboszcz Tomasz Morasz osobiście prowadzi kilkudniową pielgrzymkę (przeważnie we wrześniu) w różne rejony kraju. W 2012 roku była to pielgrzymka szlakiem świadków wiary do Warszawy i okolic. Ksiądz wikariusz co roku organizuje kilkudniowy wyjazd wakacyjny z młodzieżą w okolice Zakopanego. Zawsze też Lednica. Mają również miejsce jednodniówki dla dzieci z siostrą i panią katechetką; a dla ministrantów i lektorów z księdzem (również rowerowe). Kilka razy w roku uczestniczyć można w kilkugodzinnej wyprawie do różnych sanktuariów w naszym mieście. Powtarzają się też półkolonie dla dzieci podczas ferii zimowych. Corocznie neopreziter, który jako diakon w danym okresie odbywał u nas praktykę duszpasterską odprawia tzw. sekundycje. Kilka razy w roku odbywają się koncerty różnych chórów, przeważnie koncerty kolęd. Na każdy okres roku liturgicznego i duszpasterskiego odpowiednia dekoracja.

Tradycyjna Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 4.00, która od 2000 roku odbywa się nad Rusałką, w bieżącym roku miała miejsce po raz drugi na forcie VII i zapowiada się, że tak będzie częściej. Co roku przeżywamy też wigilię dla osób samotnych i jasełka wystawione przez dzieci naszej szkoły podstawowej.

Od września 2012 mamy dwóch kapelanów szpitali: ks. Sławomira Pawlickiego dla Kliniki Pediatrii i Psychiatrii i ks. Marka Celkę dla Kliniki przy ul. Szamarzewskiego. Dotychczas jeden kapelan obsługiwał wszystkie trzy szpitale.

Dwa razy każdego roku odbywają się na naszym cmentarzu uroczystości patriotyczno – religijne. Pierwsza (w sobotę po 1 września) z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej organizowana przez Radę Osiedla Ogrody w kwaterze żołnierzy września, druga w święto Niepodległości 11 listopada organizowana przez Radę Osiedla Jeżyce przy pomniku Najsw. Serca Pana Jezusa. Przed tą uroczystością u nas Msza św. w intencji Ojczyzny i rogale świętomarcińskie dla seniorów na spotkaniu połączonym ze śpiewami patriotycznymi.

W 2013 roku wszystko odbywało się pod znakiem Roku Wiary: wpierw kolędowy folder, potem wystawa „Ziemia Święta po raz drugi” (cały kościół obstawiony planszami); film: „Ja jestem”; tematyka rekolekcji szkolnych i parafialnych oraz homilii, czy artykułów w „Dobrej Nowinie”.

Razem z całym Kościołem przeżywaliśmy rezygnację z urzędu Benedykta XVI i wybór papieża Franciszka, a w Archidiecezji nominację biskupa pomocniczego ks. Damiana Bryla.

Wystawa w bibliotece o Kresach Wschodnich i druga z okazji 30-lecia pobytu Jana Pawła II w Poznaniu.

W grudniu 2013 została powołana nowa Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Rok 2014 to przede wszystkim przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II. Z tygodnia na tydzień zapraszaliśmy parafian na różnego rodzaju nabożeństwa, adoracje, koncerty, filmy o Janie Pawle II i prezentacje. W każdą niedzielę w kościele przed Mszami św. papieska prezentacja multimedialna. W każdą niedzielę nowenna do Miłosierdzia Bożego. w ostatnim tygodniu przed kanonizacją codziennie po wieczornej Mszy św. adoracja, a we wigilię kanonizacji adoracja do północy. Filmy o papieżu  co drugi tydzień w środy o godz. 16.00 w sali domu parafialnego. Dekoracja w kościele: księga, do której można było wpisywać prośby i podziękowania za wstawiennictwem bł. Jana Pawła i zabierać złote myśli do własnej refleksji. Koncert naszego Chóru i Kwintetu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych Kraju. Rekolekcje wielkopostne, rozważania stacji Drogi Krzyżowej z Janem Pawłem II. W bibliotece wystawa: „Szli święci przez Polskę”. Na rozpoczęcie przygotowań i na zakończenie były obecne w naszym kościele relikwie bł. Jana Pawła. Także po kanonizacji przez wiele tygodni wpisywano myśli do Księgi Pamiątkowej.

27 listopada 2014 zmarła nasza ukochana parafianka, długoletnia misjonarka w Ugandzie doktor Wanda Błeńska. Parafianie byli bardzo do niej przywiązani. Od 1994 roku mieszkała przy ul. Miłej, przez wiele lat przychodziła prawie codziennie do naszego kościoła na Mszę św., tutaj się spowiadała i modliła. Ostatnie trzy lata docierała więcej do kościoła Dominikanów, oczywiście już pod opieką krewnej, czy opiekunek. W ostatnich miesiącach nasz kapłan odwiedzał ją w domu z Komunią świętą. 30 października Ksiądz Proboszcz odprawił w mieszkaniu chorej Wandy Mszę świętą w Jej intencji z racji przypadających w tym dniu 103 urodzin. Żegnaliśmy ją 3 grudnia. Uroczystość odbywała się wpierw w Archikatedrze, a potem w naszej świątyni i na naszym cmentarzu. Katedra szczelnie wypełniona. Mszy św. przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, a koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym pięciu biskupów. Reprezentowane były też środowiska lekarskie, misyjne, misjologiczne, Uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, poznańskich uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Medycznego. W homilii Arcybiskup warszawsko - praski Henryk Hozer (też kiedyś lekarz i misjonarz) powiedział „Odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku, tę, którą nazwano Matką Trędowatych, patronkę laikatu misyjnego, tę która jest żywym świadkiem minionego stulecia”.

Druga część uroczystości odbyła się w naszym kościele. Wszystkie przemówienia miały miejsce w świątyni. Wysłuchaliśmy słowa bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski, także delegata Uniwersytetu Medycznego, przedstawicieli Koła Misjologicznego Archidiecezji Poznańskiej. Głosu udzielono także innym osobom.

Na miejsce spoczynku rodzina zmarłej wybrała teren przy kaplicy cmentarnej, chociaż Ksiądz Proboszcz proponował główną aleję. Liturgię przy grobie odprawił Ksiądz Arcybiskup Metropolita.

13 – 21 grudnia 2014 zawitały do naszej parafii symbole Światowych Dni Młodzieży:Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

20 marca 2015 r.  pogrzeb śp. ks. Prałata Włodzimierza Okoniewskiego, emerytowanego proboszcza parafii pw. Najśw. Serca Jezusa i św. Floriana, związanego z naszą parafią od samego początku - można powiedzieć - od jej narodzin.  Mianowicie nasza wspólnota była wyodrębniona z parafii jeżyckiej. Potem cieszył się rozwojem naszej parafii, uczestniczył w uroczystościach – wpierw jako proboszcz jeżycki, a potem jako senior. Zmarł 15 marca 2015 r. jako najstarszy kapłan naszej archidiecezji, w 94 roku życia i 70. roku kapłaństwa. Jego bogaty życiorys przedstawił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki na początki Mszy św. pogrzebowej, której przewodniczył w kościele na Jeżycach. Koncelebrowało około stu kapłanów. Odczytano również list kondolencyjny od ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego, który był Jego wychowankiem w Niższym Seminarium Duchownym.

Natomiast w homilii ks. dr Rafał Pajszczyk ukazał duchową i duszpasterską sylwetkę zmarłego kapłana.

Pogrzeb odbył się na naszym cmentarzu w kwaterze proboszczów.

Uroczystościom na cmentarzu przewodniczył Metropolita Poznański. Słowo pożegnania w imieniu parafii wyraziła delegatka świecka, a potem przedstawiciel rodziny; w końcu obecny Proboszcz ks. Prałat Roman Kubicki.