Ks. Ryszard Siwek

Imię i Nazwisko:  ks. Ryszard Siwek

 wikariusz oraz kapelan Szpitala Dziecięcego przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu