PLAN KOLĘDY

20 stycznia zakończymy kolędę w domach jednorodzinnych, natomiast w ostatnim roku oddano klucze do mieszkań w blokach przy ul. Zofii Nałkowskiej numery: 22 A B C D i 43, 45, 47, 49, 51, 53. Dlatego proponujemy jeszcze w tym roku wizytę duszpasterską w dniach: 21 stycznia bloki nr 22 A B C D, 22 stycznia bloki nr 43, 45, 47 i 23 stycznia bloki nr 49, 51, 53. Prosimy o zgłoszenie w biurze parafialnym bądź zakrystii numeru mieszkania tych, którzy chcą przyjąć kapłana z błogosławieństwem kolędowym.

W dniach 24 i 25 stycznia będzie kolęda na życzenie dla parafian z domów jednorodzinnych, którzy w tym roku z różnych przyczyn nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym wcześniej terminie. Prosimy o zgłoszenie zakrystii bądź w biurze parafialnym.

KOLĘDA 2020/3

 

PONIEDZIAŁEK 13.01.2020 godz. 16.00

KSIĄDZ 1

ul. Miodowa od numerów końcowych str. parzysta

KSIĄDZ 2

ul. Miodowa od numerów końcowych str. nieparzysta

WTOREK 14.01.2020 godz. 16.00

KSIĄDZ 1

ul. Piękna str. parzysta od numerów końcowych

KSIĄDZ 2

ul. Piękna str. nieparzysta od nr końcowych

KSIĄDZ 3

ul. Hoża od nr 6 str. parzysta do końca i str. nieparzysta od końca do nr 1

ŚRODA 15.01.2020 godz. 16.00

KSIĄDZ 1

ul. Radosna str. nieparzysta od numerów końcowych

KSIĄDZ 2

Od godz. 17.oo ul. Radosna str. nieparzysta od numerów początkowych

CZWARTEK 16.01.2020 godz. 16.00

KSIĄDZ 1

ul. Radosna str. parzysta od nr początkowych

KSIĄDZ 2

ul. Radosna str. parzysta od nr końcowych

PIĄTEK 17.01.2020 godz. 16.00

KSIĄDZ 1

ul. Bukowska od nr 107 do 129 i ul. Zimowa i Wonna

KSIĄDZ 2

ul. Drzewieckiego od nr końcowych

SOBOTA 18.01.2020 godz. 15.oo

KSIĄDZ 1

ul. Bajana od nr końcowych i Kocjana od nr końcowych

KSIĄDZ 2

Od godz. 17.oo ul. Meissnera domy jednorodzinne od numerów końcowych

NIEDZIELA 19.01.2020 godz. 16.oo

KSIĄDZ 1

ul. Nagórskiego od nr końcowych

KSIĄDZ 2

ul. Tańskiego od nr końcowych i ul. Arcta od nr końcowych

KSIĄDZ 3

ul. Zołotowa od nr końcowych

PONIEDZIAŁEK 20.01.2020 godz. 16.oo

KSIĄDZ 1

ul. Latwisa str. parzysta od nr końcowych

KSIĄDZ 2

ul. Latwisa str. nieparzysta od nr końcowych