PLAN KOLĘDY

Zakończyliśmy  kolędę w naszej parafii – dziękujemy za złożone ofiary, za otwarte domy i serca, za życzliwe słowo - pełne troski o dobro wspólnoty parafialnej!!!

Parafian z bloków, których w tym roku nie odwiedziliśmy z wizytą duszpasterską prosimy o zabranie ze stolika pod chórem tegorocznej książeczki kolędowej.