XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
25.11.2018 r.

 

Dzisiaj w  naszej parafii Dzień  Modlitw  o  Powołania  i Pomocy dla Seminarium.  Po Mszach świętych przed kościołem klerycy zbiorą ofiary na potrzeby swojej uczelni !!!

We wtorek 27 listopada o godz. 18.00 – Msza św. w naszym kościele za śp. Dr. Wandę Błeńską w 4 r. śm. Po Mszy św. różaniec przy grobie misjonarki.

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca - o godz. 7.30 Msza św. z konferencją. Zapraszamy  Wspólnotę Żywego Różańca.

Chorych comiesięcznych i kwartalnych Ks. Proboszcz i Ks. Marek odwiedzą w piątek 7 grudnia, natomiast Ks. Waldemar w sobotę 1 grudnia - będą to już odwiedziny związane ze świętami Bożego Narodzenia – można zgłosić w biurze czy zakrystii dodatkowych chorych – starszych.

Za tydzień rozpoczynamy Adwent i Nowy Rok Kościelny i Duszpasterski.

Adwentowe świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozprowadzamy w każdą niedzielę adwentu po Mszach świętych na zapleczu kościoła i przed kościołem, a w dni powszednie w biurze parafialnym. Niech ta świeca będzie wyrazem naszej solidarności z ludzką biedą. Świece Caritas są rozprowadzane tylko przez parafie i na terenie kościelnym. Świece większe są w cenie 13 zł., a mniejsze po 6 zł.

W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 Msza św. w intencji S. Barbary z okazji imienin.

Za tydzień wystawimy skarbony z napisem „Spraw radość bliźniemu na Święta”. Ofiary   przeznaczone będą  na paczki świąteczne dla  ubogich naszej parafii.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rozprowadzanie opłatków wigilijnych. Przypominamy też, że nikt z upoważnienia parafii nie roznosi opłatków po domach, ani nie sprzedaje na straganach. Przed rozprowadzeniem opłatki będą poświęcone przez Ks. Proboszcza !!!

W tym tygodniu Ks. Proboszcz będzie nieobecny w biurze parafialnym.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Anna Gryczyńska z ul. Dąbrowskiego, śp. Krystyna Kubiak z ul. Nowy Świat i śp. Maria Usarek z ul. Dąbrowskiego – Msza św. pogrzebowa i pogrzeb w najbliższy poniedziałek o godz. 13.00 w naszym kościele i na naszym cmentarzu. Polećmy tych zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie...