Sakrament Bierzmowania

Rok szkolny 2018/ 2019: 
Kandydaci do sakramentu bierzmowania z naszej parafii
- klasy III Gimnazjum mają spotkania w środy lub piątki pierwszego tygodnia miesiąca,
- klasy VIII w środy lub piątki drugiego tygodnia miesiąca,
- klasy VII w środy lub piątki trzeciego tygodnia miesiąca.

Spotkania odbywają się o godz. 18.45 w sali Domu Parafialnego.

Serdecznie zapraszamy.