JUBILEUSZ

 

W niedzielę 29 maja złoty jubileusz 50 rocznicy święceń kapłańskich ks. kanonika Zbigniewa Sujkowskiego w naszej parafii będziemy przeżywali uroczystość jubileuszową o godz. 12.30. Serdecznie zapraszamy parafian do wspólnej dziękczynnej modlitwy za dar kapłaństwa ks. Zbigniewa.

Majowe

Nabożeństwa majowe:

Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie po wieczornej Mszy św.
natomiast w soboty o godz. 20.30  na przemian przy kapliczce Matki Bożej na cmentarzu i przy figurze przed kościołem.