Sakrament Bierzmowania

Rok szkolny 2018/ 2019

Spotkania odbywają się wg poniższego grafiku spotkań o godz. 18.45 w sali Domu Parafialnego.

Serdecznie zapraszamy.

Kandydaci do sakramentu bierzmowania z naszej parafii: